Potrebujete prenajať byt, dom alebo obchodný priestor?

Ako postupujeme v realitnej kancelárii ALLE pri prenájme nehnuteľnosti?

Zoznámime sa s nehnuteľnosťou

Pripravíme nehnuteľnosť k prenájmu, urobíme návrh ceny a vhodného využitia

Zrealizujeme obhliadky

Zabezpečíme obhliadky s potenciálnymi záujemcami

Informujeme o každom kroku

Pravidelne informujeme o aktuálnom stave záujemcov a obhliadok

Odporučíme najvhodnejšieho nájomcu

Na základe informácii a osobných stretnutí vyberieme najvhodnejšieho nájomcu a predložíme ho na schválenie

Zabezpečíme administratívny servis

Pripravíme nájomnú zmluvu, fotodokumentáciu nehnuteľnosti s odovzdávacím protokolom

Dohliadneme na prenájom

Zabezpečíme plynulý prenájom, prípadnú zmenu nájomcu

Nenechajte investície spať a prenajmite svoju nehnuteľnosť.

Postaráme sa o kompletný servis pri prenájme nehnuteľnosti

    POZRITE SI NIEKTORÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, KTORÉ VĎAKA ALLE UŽ MAJÚ NOVÝCH MAJITEĽOV a nájomcov

    Porovnať