Vážení obchodní partneri,

naša spoločnosť ALLE, s.r.o. so sídlom Na barine 10, 841 03 Bratislava po minuločných zmenách neprestáva napredovať a chceme byť ešte bližšie k Vám našim obchodným partnerom a klientom, s radosťou Vám oznamujeme, že sa začala budovať nová web stránka našej spoločnosti.

Tento krok je logickým vyústením zmien, ku ktorým v našej spoločnosti došlo za posledné obdobie a súčasne aj odpoveďou na požiadavky trhu. Jasne a zreteľne chceme potvrdiť skutočnosť, že našou snahou je štandardizácia a profesionalizácia všetkých činností a služieb, ktorými realizujeme svoje trhové postavenie. Redizajn webstránky  spoločnosti k tomu nevyhnutne patrí.

Pripravovaná zmena nemá žiadny vplyv na platné uzatvorené zmluvy a nami poskytované služby.  Spoločnosť ALLE, s.r.o si bude naďalej plniť všetky  svoje platné záväzky a poskytovať všetky služby.  Veríme, že pripravovaná nová web stránka sa Vám bude páčiť a bude pre Vás prínosom.

Toto oznámenie slúži iba na informatívne účely a nie je zmenou platných zmlúv, ich obsahu ani ho nemožno interpretovať ako zmenu iného platného právneho vzťahu so spoločnosťou.

Súčasne potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka konateľov, manažmentu a ani iných pracovníkov, ktorí s Vami komunikujú. Všetky identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, čísla účtu a pod.), ako i telefónne čísla, mailové adresy ostávajú bez zmeny.

Veríme, že proces, ktorý začal v našej spoločnosti minulý rok  prispel k posilneniu vzťahov medzi obchodnými partnermi, bude vo vzájomne plne prijateľnej podobe ďalej úspešne pokračovať.

S úctou a pozdravom
Mgr. Zuzana Búliková
konateľka a majiteľka ALLE, s.r.o. /Realitná kancelária

Porovnať

Ako pomôžeme?