Keď ste sa rozhodli predať svoj byt, či už sám alebo cez realitnú kanceláriu, je dobré si pripraviť nasledujúce dokumenty. Bude ich od vás požadovať kupujúci, ale aj profesionálny realitný maklér. Ak niektorý z dokumentov neviete nájsť, profesionálny maklér vám poradí, kde a ako sa dajú potrebné dokumenty získať.

Dokumenty a údaje pri predaji bytu:

  • výpis z listu vlastníctva – úplne stačí stiahnutý list vlastníctva z internetu. Ak je realitný maklér skúsený, dokáže si ho dohľadať aj sám.
  • kópiu titulu nadobudnutia – to znamená kópiu pôvodnej zmluvy, ktorou ste nadobudli byt. Môže to byť kúpna, darovacia, zámenná zmluva, prípadne iný dokument ako napríklad uznesenie o dedičstve.  

TIP: Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedičstvom je dobré si odložiť alebo dohľadať pôvodný titul nadobudnutia, ktorým nadobudol nehnuteľnosť poručiteľ (t.j. osoba, po ktorej ste dedili)

  • údaje správcu  –  názov, sídlo, ičo
  • potvrdenie o veku  bytového domu –  spomínané potvrdenie  vám vydáva  správca bytového domu.  Toto potvrdenie budete potrebovať na prípravu znaleckého posudku, ak budete mať kupujúceho, ktorý bude kúpu financovať pomocou hypotekárneho úveru.  

TIP:  V prípadne, ak ste váš byt nadobudli tiež pomocou hypotekárneho úveru  a zakladali ste ho, tak  kópiu potvrdenia o veku bytového domu nájdete aj v pôvodnom znaleckom posudku. 

V prípade, ak ste nadobudli novostavbu, tak vám pri odovzdaní bytu developer odovzdal  kópiu kolaudačného rozhodnutia. Ak ho máte,  potvrdenie  od správcu si pýtať nemusíte.  

  • potvrdenie správcu bytového domu o tom, že nemáte nedoplatky za služby a médiá spojené s užívaním bytu. Toto potvrdenie sa dokladá na kataster spolu s kúpnymi zmluvami a môže byť maximálne 30 dní staré. Preto sa ho neoplatí vybavovať dopredu.
  • posledné ročné vyúčtovanie od správcu bytového domu – skúsení  kupujúci chcú nahliadnuť do vyúčtovania, je dobre byť pripravený ako prekvapený, ale k prevodu bytu tento dokument nepotrebujete.

Autorka: Mgr. Zuzana Búliková

Foto: pexels.com

Related Posts

Porovnať