Šesť dokumentov, ktoré budete potrebovať pri predaji domu.

V minulom článku sme  písali, aké dokumenty a údaje si je dobré pripraviť pri predaji bytu. Ale čo ak predávate dom? Pripravili sme pre vás odporúčanie, aké dokumenty si pripraviť aj  pri predaji domu.  Bude ich od vás požadovať kupujúci, ale aj profesionálny realitný maklér. Ak niektorý z dokumentov neviete nájsť, profesionálny maklér vám poradí, kde a ako sa dajú potrebné dokumenty získať.

Dokumenty a údaje pri predaji rodinného domu:

  • výpis z listu vlastníctva – úplne stačí stiahnutý list vlastníctva z internetu. Ak je realitný maklér skúsený, dokáže si ho vyhľadať aj sám.  Nie vždy sa rodinný dom  a pozemok alebo pozemky nachádzajú na jednom  spoločnom liste vlastníctva.   
  • fotokópiu z katastrálnej mapy – podobne, ako pri liste vlastníctva, stačí  ju mať stiahnutú  z internetu.
  • kópiu titulu nadobudnutia – to znamená kópiu pôvodnej zmluvy, ktorou ste nadobudli rodinný dom a aj pozemok. Môže to byť kúpna, darovacia, zámenná zmluva, uznesenie o dedičstve.  

TIP: Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedičstvom je dobré si odložiť alebo dohľadať pôvodný titul nadobudnutia, ktorým nadobudol nehnuteľnosť poručiteľ (t.j. osoba, po ktorej ste dedili).

  • kolaudačné rozhodnutie  – je dokument, ktorým sa presne určí, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať.  Odhaľuje aj vek  stavby. Budete ho potrebovať aj pre znalca za účelom vypracovania znaleckého posudku, ak budete mať kupujúceho, ktorý bude váš dom kupovať pomocou hypotekárneho úveru.  
  • stavebnú dokumentáciu (vrátanie revíznych správ) – tieto dokumenty síce nie sú potrebné pre prípravu zmluvnej dokumentácie k predaju nehnuteľnosti, ale budúcemu majiteľovi sa môžu zísť v budúcnosti napríklad pri rekonštrukcii domu alebo, ako sme spomenuli vyššie, môže ich požadovať znalec k vypracovaniu znaleckého posudku.  
  • posledné faktúry za vodu, elektrinu, plyn – pre potenciálneho kupujúceho údaje   o nákladoch spojených s prevádzkou rodinného domu sú dôležité pri rozhodovaní o kúpe.  Skúsení  kupujúci môžu  tiež chcieť nahliadnuť do vyúčtovania energii.  Tieto dokumenty tiež k prevodu domu nepotrebujete, ale pre potenciálneho kupujúceho sú dôležité.   

Tip realitného makléra:

Ak predávate starší rodinný dom vhodný na rekonštrukciu alebo na zbúranie, je dobré si vyžiadať aj územnoplánovaciu informáciu, ktorá potenciálnemu kupujúcemu poskytne presné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na budúcu stavbu.

Autor: Mgr. Zuzana Búliková

Foto: pexels.com

Related Posts

Porovnať